Jest rok 2022. Mamy rynek pracownika. Nie tylko w Polsce. Nie tylko w jednej branży. Ciągle brakuje w firmach ludzi. Obserwujemy powtarzające się opóźnienia w dostarczaniu zamówionych usług i produktów. Skupiamy się na branży IT.

Czy też to dostrzegasz?

Tym bardziej konieczne jest ciągłe usprawnianie i optymalizacja procesów, eliminowanie tego, co niepotrzebne i automatyzacja tego, co niezbędne, żeby sprawnie dostarczać realną wartość klientom. Nie mniej ważne jest doskonalenie i utrzymanie dobrych pracowników, których już zatrudniasz.

W Sopremium skupiamy się dla Ciebie właśnie na tych czterech sprawach:

Mamy duże doświadczenie w wytwarzaniu i dostarczaniu oprogramowania. Jesteśmy w stanie wesprzeć Cię w każdym z obszarów.


Dodatkowo: Usuwamy tragiczne skutki pojawienia się w firmach objawów zasady Laurence'a J. Petera poprzez Indywidualne Szkolenia dla Menedżerów.

Rozwiązuje to problemy m.in
  • ciągłego opóźnienia w dostarczaniu
  • konieczności osobistego "pchania spraw" przez szefów, bo inaczej nie idą do przodu
  • braku chętnych do brania odpowiedzialności za całe tematy
  • posłusznego bezmyślnego wykonywania nawet najbardziej bezsensownych poleceń
  • dużej rotacji pracowników i braku przywiązania do firmy
Kontakt: +48 664 129 189, biuro@sopremium.pl

© Sopremium 2010-2022