Kategoria: Elasticsearch

  • Podstawowe różnice między Elasticsearch a relacyjną bazą danych

    Relacyjna baza danych Elasticsearch Sposób przechowywania danych Tabele zawierające kolumny i wiersze Dokumenty JSON zawierające pary typu: klucz – wartość. Indeksowanie danych Indeksy przypisane do tabel i kolumn zawierają informację w którym wierszu w danej tabeli i kolumnie jest wyszukiwana wartość.Możliwe jest używanie jednej kolumny w wielu indeksach. Odwrócone indeksy, które zawierają listę unikalnych słów…