Autor: Sopremium

  • Podstawowe różnice między Elasticsearch a relacyjną bazą danych

    Relacyjna baza danych Elasticsearch Sposób przechowywania danych Tabele zawierające kolumny i wiersze Dokumenty JSON zawierające pary typu: klucz – wartość. Indeksowanie danych Indeksy przypisane do tabel i kolumn zawierają informację w którym wierszu w danej tabeli i kolumnie jest wyszukiwana wartość.Możliwe jest używanie jednej kolumny w wielu indeksach. Odwrócone indeksy, które zawierają listę unikalnych słów…

  • Uczenie maszynowe nadzorowane i nienadzorowane. Uczenie przez wzmacnianie

    Uczenie nadzorowane Jak najłatwiej zrozumieć, o co chodzi w uczeniu nadzorowanym? Wyobraź sobie, że masz sprawdzian w szkole. Każde z pytań ma zestaw odpowiedzi a), b), c), d). Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Twoim zadaniem jest wybrać właściwe odpowiedzi. Kiedy skończysz – nauczyciel sprawdza, czy Twoje odpowiedzi są poprawne (np. porównuje je z kluczem) i…